Bezpłatne spotkanie informacyjno-konsultacyjne

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNO – KONSULTACYJNE

Zapraszamy na bezpłatne i otwarte spotkania: spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz spotkania informacyjne/ szkolenia. Spotkania dedykowane są przedsiębiorcom oraz osobom, które chcą podjąć działalność gospodarczą, zainteresowanym pozyskaniem dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
W trakcie spotkań omówione zostaną szczegółowo: warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Zainteresowane osoby mogą pozyskać więcej informacji pod numerem telefonu: 12/ 256-02-31

  SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W SIEDZIBIE LGD BLISKO KRAKOWA W RADZISZOWIE DWÓR DZIEDUSZYCKICH, SALA BALOWA (I PIĘTRO), UL. SZKOLNA 4 32-052 RADZISZÓW

SPOTKANIA DLA OSÓB CHCĄCYCH PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ODBĘDĄ SIĘ W TERMINIE:
18 LUTEGO 2019 R. (PONIEDZIAŁEK)

- Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w godzinach: 15:00 – 16:00
- Spotkanie informacyjne/ szkolenie w godzinach: 16:00 – 18:00

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ODBĘDĄ SIĘ
W TERMINIE: 25 LUTEGO 2019 R. (PONIEDZIAŁEK)

- Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w godzinach: 15:00 – 16:00
- Spotkanie informacyjne/ szkolenie: 16:00 – 18:00

            Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Mister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR oraz zrealizowany Plan Komunikacji.

Pliki do pobrania