I stopień zagrożenia – SMOG !!!

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza 1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. Obowiązuje: 2019-04-19 od godz. 0.00 do 24.00

https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty/

1-stopien