Wojewódzka Konferencja Pszczelarska w Karniowicach

konf

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIII Wojewódzkiej Konferencji Pszczelarskiej, która odbędzie się w sobotę 26 stycznia br. w sali konferencyjnej Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Wzorem lat ubiegłych, konferencja będzie dla małopolskich pszczelarzy oraz sympatyków pszczelarstwa jednym z najważniejszych wydarzeń w roku.

Podczas konferencji zostaną ogłoszone wyniki MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PASIEK za rok 2018. Konkurs ten został wznowiony po kilkuletniej przerwie i będzie organizowany co roku przez MODR w Karniowicach. Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody ufundowane przez sponsorów.

Konferencji towarzyszyć będą stoiska z miodem, produktami pszczelimi i sprzętem dla pszczelarstwa.

Pszczelarze świadczą niezwykle cenne usługi ekosystemowe, których wartość dla przyrody, rolnictwa i całej gospodarki jest nie do przecenienia.

Coraz więcej osób dostrzega korzyści płynące ze spożywania miodu i innych produktów pozyskiwanych w pasiekach, jak również zaczyna doceniać znaczenie pszczół dla produkcji żywności oraz dla zachowania różnorodności biologicznej. Od pszczół zapylających rośliny zależy bowiem rozwój i odnawianie się przeważającej większości gatunków naszej flory, jak również produkcja żywności, pasz i surowców przemysłowych, jaką dostarcza rolnictwo.

Rosnące zainteresowanie pszczołami i ich znaczeniem dla człowieka oraz przyrody przekłada się na zapotrzebowanie konsumentów na produkty pszczele. Niestety dzisiejsze pszczelarstwo zmaga się z problemami związanymi z wywieraniem przez ludzi coraz większej presji na środowisko przyrodnicze. Skutkiem tych presji są coraz większe trudności w utrzymaniu rodzin pszczelich w odpowiednim stanie zdrowotnym. Wymaga to od pszczelarzy ciągłego podnoszenia wiedzy i umiejętności. Gospodarowanie w pasiekach staje się coraz bardziej wymagające, dlatego pszczelarze oczekują wsparcia swoich działań ze strony instytucji doradczych i szkoleniowych oraz za pośrednictwem programów pomocowych. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego włącza się z tę pomoc. Warto zaznaczyć, że wspierając pszczelarzy, wspieramy całą gospodarkę rolną, która bez pszczół przestałaby funkcjonować, a zarazem poprawiamy jakość środowiska przyrodniczego i utrzymujemy różnorodność biologiczną.

Organizowana przez MODR Wojewódzka Konferencja Pszczelarska, jak co roku, wychodzi naprzeciw potrzebom pszczelarzy i przybliża wiele istotnych zagadnień związanych z gospodarką pasieczną oraz popularyzuje wiedzę na temat pszczelarstwa i jego znaczenia.

W programie XXIII konferencji zostaną zatem omówione „Tajemnice miodu w kontekście jego jakości” – wykład na ten temat wygłosi kierownik Laboratorium Jakości Produktów Pszczelich, Zakład Pszczelnictwa w Puławachdr hab. Teresa Szczęsna prof. nadzw. I.O. Nowe możliwości  sprzedaży produktów pszczelich i przetworów na bazie produktów pszczelich, jakie mają pszczelarze w związku ze zmianami przepisów ustawy o rolniczym handlu detalicznym oraz sprzedaży bezpośredniej i przepisy podatkowe z tym związane przedstawi specjalista Urzędu Skarbowego w Krakowie – mgr Roman Syska. Natomiast problematykę związaną z zagrożeniami pszczół chorobami i środkami chemicznymi ochrony roślin oraz sposoby ich przezwyciężania omówi mgr inż. Jan Ślusarz – specjalista w dziedzinie pszczelarstwa.

Serdecznie zapraszamy na konferencję pszczelarzy oraz sympatyków pszczelarstwa.

Liczymy również, że jak co roku, spotkanie spotka się ona z zainteresowaniem mediów.

Kontakt dla mediów: tel. 600 199 494 – Jacek Kostuch, specjalista MODR.