Międzyszkolne zawody w pływaniu w gminie Zabierzów

cof

W piątek 11 stycznia 2019 r. w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym w Zabierzowie, odbyły się międzyszkolne zawody pływackie uczniów szkół z terenu gminy Zabierzów. Uczestniczyli w nich uczniowie ze szkół w: Balicach, Bolechowicach, Kobylanach, Nielepicach, Radwanowicach, Rudawie, Rząsce, Zabierzowie i Zelkowie.

W  rywalizacji mogli wziąć udział uczniowie, którzy nie trenują pływania w klubach, ale uprawiają je rekreacyjnie. Rada Gminy Zabierzów uchwałą Nr XLVIII/476/10 z dnia 28 maja 2010 r., przyjęła lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zabierzów. Program polega na finansowaniu przez gminę Zabierzów zajęć nauki pływania, prowadzonych w ramach obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego dla klas I., II. i III szkoły podstawowej. Celem zawodów jest zatem podsumowanie wyników nauki pływania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych, a także jego doskonalenia przez uczniów w klasach starszych. Zawody amatorów zachęcają do pływania jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.

Zawodnicy startowali  w stylu grzbietowym i dowolnym na dystansie 25 m w kategorii roczników: 2007, 2008 i 2009 i młodsi oraz na dystansie 50 m w kategorii roczników: 2004, 2005 i 2006. Zwycięzcy w każdej z kategorii otrzymali medale i dyplomy.

Uczniowie z ogromnym entuzjazmem uczestniczyli w zawodach, a pozytywna atmosfera panująca na trybunach świadczyła o dobrej zabawie. Patrząc na zaangażowanie wszystkich biorących udział w rywalizacji oraz wysiłek włożony w start, widać było, że uczniom przyświecała myśl typowa dla pływaków: „Idź na całość albo idź do domu”. Gratulujemy uczestnikom zawodów oraz zwycięzcom!

Zawody odbyły się z inicjatywy nauczycieli: Pauliny Szpunar, Marioli Obal i Józefa Molika. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, nauczyciele wychowania fizycznego naszych szkół przygotowali regulamin zawodów, a w/w Państwo podjęli się ich organizacji. Nie udałoby się to gdyby nie wsparcie, którego udzielili organizatorom Dyrektor GZEAS Janina Wilkosz oraz Dyrektor OSR Adam Liss- dziękujemy.

Jak widać obowiązkowe zajęcia nauki pływania w klasach I-III szkół podstawowych realizowane w naszej Gminie od 9 lat, zaszczepiły w uczniach zamiłowanie do pływania i tym samym sprawiły, że kolejne amatorskie zawody pływania cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Tekst: Paulina Szpunar

Zdjęcia: Józef Molik