III Orszak Trzech Króli w Więckowicach

image002

W  niedzielę 6 stycznia 2019 roku, już po raz trzeci w Sołectwie Więckowice, z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej, a także Dyrekcji Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach i Ochotniczej Straży Pożarnej z Więckowic zorganizowano III Orszak Trzech Króli.Święto spotkała się ponownie z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców pomimo mrozu i padającego śniegu. Przybyli licznie rodzice z dziećmi, młodzież, osoby starsze i samotne. Trzej Królowie przyjechali uroczyście samochodem strażackim pod miejscową świetlicę w asyście Policjantów z Komisariatu w Zabierzowie. Wspólny marsz odbył się przy wspaniałym śpiewie kolęd wszystkich uczestników. W Orszaku udział wzięli również mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej oraz Farmy Życia.

Po uroczystym Błogosławieństwie wszyscy zebrani wyruszyli do Betlejemskiej Stajenki. Przemarszowi towarzyszyła piękna Gwiazda Betlejemska wraz z gośćmi specjalnymi, którymi byli aktorzy Teatru Po Latach z Centrum Kultury z Świątnik Górnych. Asysta miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, której druhowie nieśli flagę  papieską i narodową wraz z pochodniami, przyozdabiała barwne czoło pochodu. Za druhami szli Trzej Królowie, w tej roli księża i klerycy Selezjanie z Krakowa – przebrani w piękne stroje.

Po przyjściu do Kaplicy Domu Pomocy Społecznej odprawiona została uroczysta Eucharystia, po której wszyscy uczestnicy zostali  zaproszeni ponownie do miejscowej Świetlicy Wiejskiej, gdzie był przygotowany ciepły poczęstunek- grochówka z kuchni polowej.

Kolejnym punktem programu były jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu Teatru Po Latach z Świątnik Górnych.

Sołtys Więckowic pragnie złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby wspomniana inicjatywa wypadła tak okazale, m.in.: Radzie Sołeckiej Więckowic, Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Więckowicach Henrykowi Sikorze wraz z pracownikami i mieszkańcami, Ochotniczej Straży Pożarnej z Więckowic z prezesem Krzysztofem Poganem na czele, Aktorom Teatru Po Latach z Świątnik Górnych, Panu Antoniemu za uświetnienie naszej uroczystości poprzez grę na organach w czasie Mszy Św., a nade wszystko Klerykom Selezjanom, Diakonowi i ks. Adamowi , którzy w przebraniach upiększyli Orszak Trzech Króli oraz za celebrację uroczystej Eucharystii oraz Policjantom z komisariatu w Zabierzowie. Dziękujemy również za obecność Marii Wowszczynie Lipka – Przewodniczącej Klubu Seniora w Więckowicach – za zgłoszenie oficjalnie naszego Orszaku w Fundacji Trzech Króli, Radnej Gminnej Rady Seniorów z Więckowic Jadwidze Czech oraz wszystkim gościom, którzy rodzinnie spędzili ten czas w naszym Sołectwie oraz Beacie Baran – reprezentującej Gazetę z Nad Rudawy.

Wszystkim, którzy pomagali na różny sposób podczas tej uroczystości składamy serdeczne podziękowania.

Źródło: Adam Wierzbicki

Polecamy relację  miesięcznika „Znad Rudawy”  z  Święta ”Trzech Króli” w gminie Zabierzów:

http://znadrudawy.com/swieto-trzech-kroli-w-gminie-zabierzow/