Punkt Informacyjno Konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień od alkoholu

Wójt Gminy wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych serdecznie zaprasza wszystkie osoby oraz ich rodziny z problemami uzależnień od alkoholu do Punktu Informacyjno Konsultacyjnego w Zabierzowie ul. Cmentarna 2 (budynek GOPS i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zlokalizowany na przeciwko Kościoła Parafialnego w Zabierzowie). Tu otrzymacie Państwo bezpłatne wsparcie oraz fachową pomoc w trudnych życiowych sprawach.

Wtorek – godz. 16.00 -18.00: porady psychologa, inspektora Urzędu Gminy-motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego oraz terapia rodzin

Środa  – godz. 16.00-20.00: zajęcia terapeutyczne z psychologiem, spotkania Grupy Trzeźwiejących Alkoholików

Czwartek  – godz. 16.00-18.00: motywowanie do leczenia, porady pracownika GOPS oraz pielęgniarki środowiskowej, przygotowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Krakowie w sprawie podjęcia zobowiązania do leczenia odwykowego

Piątek – godz.16.00-19.00: dyżur psychologa przeznaczony na terapię dla osób, rodzin w których występuje problem przemocy, narkotyków,

nadużywanie alkoholu.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (12) 285 20 08 lub osobiste przybycie w terminach podanych wyżej.

Serdecznie zapraszamy