Oczyszczacze powietrza dla Przedszkoli w Gminie Zabierzów

Bez nazwy-3

W miesiącu wrześniu 2018 r. Gmina Zabierzów pozyskała do sal przedszkolnych 12 oczyszczaczy powietrza- 8 do wszystkich szkół samorządowych, a 4 do przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina, a to: Przedszkole Kubusiowy Świat II w Rząsce, Radosne nutki i Pluszowy Miś w Zabierzowie oraz Przedszkole w Radwanowicach.

 

Oczyszczacze powietrza zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Bez tytułu

Darczyńcą jest Województwo Małopolskie na podstawie Umowy darowizny zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Zabierzów i Podmiotami prowadzącymi przedszkola niepubliczne, na podstawie Uchwały Nr X/116/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia zasad gospodarowania ruchomościami, uchwały Nr LI/785/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie pomocy rzeczowej w postaci przekazania oczyszczaczy powietrza i materiałów informacyjno-edukacyjnych dla gmin z terenu województwa małopolskiego oraz Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 1435/18 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Małopolskim, a gminami z terenu województwa małopolskiego dotyczących przekazania oczyszczaczy powietrza do przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych z terenu województwa małopolskiego.

 

Obdarowane przedszkola i szkoły zostały zobowiązane do uroczystej akcji edukacyjnej dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony powietrza z udziałem rodziców, dzieci i uczniów oraz odczytania listu Marszałka Województwa Małopolskiego.

 

List od Marszałka Województwa Małopolskiego:

 

Szanowni Rodzice i Nauczyciele!

 

Województwo małopolskie jako pierwsze w Polsce podjęło szereg działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Naszym priorytetem jest wymiana starych, niskowydajnych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych. Jest to jednak zadanie, które wymaga czasu, więc na efekty musimy poczekać kilka lat.

Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia osób szczególnie wrażliwych, głównie dzieci. Dlatego też, podjąłem decyzję o wyposażeniu żłobków, przedszkoli i klubów malucha w urządzenia oczyszczające powietrze.

Mam nadzieję, że zastosowanie tego doraźnego rozwiązania wpłynie pozytywnie na samopoczucie i zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców Małopolski. Budowanie świadomości istnienia problemu, a także wspólne szukanie rozwiązań to zadanie, nie tylko dla samorządu, ale także dla Rodziców i Nauczycieli, dlatego też zachęcam do wspólnego kreowania postaw proekologicznych mających na celu poprawę jakości powietrza.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Jacek Krupa

Marszałek Województwa Małopolskiego

 

W imieniu dzieci z terenu Gminy Zabierzów składamy podziękowania za troskę o zdrowie naszych małych mieszkańców.