10 oczyszczaczy powietrza dla Szkoły Podstawowej w Rząsce

indeks

Projekt „SMOG-zmieńmy to! Razem z Kraków Airport” Stowarzyszenia Przyjaciół Oświaty w Rząsce „Na6+” został laureatem konkursu grantowego „Blisko lotniska 2018”.

Uzyskane środki zostały przeznaczone na zakup dziesięciu oczyszczaczy powietrza dla szkoły w Rząsce, której działalność wspiera Stowarzyszenie „Na6+”.

Oczyszczacze umieściliśmy w salach lekcyjnych klas 0-IV oraz w świetlicach szkolnych.

Warto wspomnieć, że nie są to jedyne urządzenia do walki ze smogiem w szkole w Rząsce. Już w ubiegłym roku szkoła otrzymała oczyszczacz zakupiony ze środków Gminy Zabierzów, który uzdatnia powietrze w naszym oddziale przedszkolnym, a na początku września trafi do szkoły kolejne urządzenie przekazane tym razem przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Mamy nadzieję, że dzięki tym urządzeniom zminimalizujemy skutki smogu w pomieszczeniach naszej szkoły i nasi uczniowie będą oddychać czystym zdrowym powietrzem.

 

Monika Musiał-Taźbirek

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rząsce

Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Oświaty w Rząsce „Na6+”