Bolechowice – najpiękniejsza wieś Małopolski 2018!

20180519_153850

Z wielką radością informujemy, że w zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 2018” w kategorii „Piękna Małopolska Wieś”, 1. miejsce zdobyły Bolechowice i zostały uznane za najpiękniejszą wieś w Małopolsce! Nagrodą główną w konkursie jest 60 000 zł.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie komisja konkursowa, na czele z przewodniczącym wicemarszałkiem Wojciechem Kozakiem oceniała zgłoszenia pod względem formalnym i merytorycznym. W zakwalifikowanych do dalszej oceny miejscowościach nastąpiły wizje lokalne. W Bolechowicach na członkach Komisji największe wrażenie wywarło niezwykle estetycznie zagospodarowane centrum wsi, bardzo dobre i wciąż remontowane drogi (m.in. ulica Kościelna, Szkolna, Spokojna, Turystyczna i Leśna) i rozbudowywana sieć chodników w całym sołectwie, oznaczenia turystyczne oraz oczywiście walory krajobrazowe z Dolinką Bolechowicką na czele. Ze strony sołectwa w wizji lokalnej udział wziął sołtys Henryk Krawczyk, który również odpowiadał na pytania komisji i przedstawiał poszczególne inicjatywy i inwestycje, które podlegały ocenie.

Komisja oceniała przede wszystkim ogólne walory estetyczne wsi oraz ostatnie 5 lat rozwoju danej miejscowości. W ramach działań poprawiających stan obiektów kubaturowych, wzięto pod uwagę następujące inwestycje: rozbudowę szkoły w Bolechowicach i remont – przystosowanie do utworzenia oddziału przedszkolnego oraz rewitalizację terenu okalającego szkołę, remont sali gimnastycznej, remont sołtysówki i zrealizowane liczne prace remontowe związane z kościołem parafialnym.

Komisja pod ocenę wzięła również działania poprawiające stan terenów publicznych służących mieszkańcom. Duże wrażenie zrobił zrewitalizowany park w centrum Bolechowic jak również całe otoczenie wokół niego, łącznie z odnowionym zabytkowym murem i nowym parkingiem/placem przy dawnej aptece. Pozytywnie oceniono również uporządkowanie i wybrukowanie dwóch pozostałych parkingów zlokalizowanych przy ul. Kościelnej i Jurajskiej. W zgłoszeniu konkursowym uwzględniono również remont mostów/kładek nad rzeką Bolechówką przy ul. Leśnej, ul. Nad Potokiem i ul. Turystycznej oraz nasadzenia i pielęgnacja zieleni w całej wsi.

Kolejnym obszarem poddanym ocenie były inicjatywy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego. Tutaj we wniosku konkursowym wyróżniono, oprócz wielu prac remontowych związanych z kościołem parafialny, remonty kapliczek na ul. Wolańskiej, remont kapliczki św. Nepomucena, aranżację terenu wokół pomnika św. Serca Jezusa oraz remont postumentu z krzyżem przy ul. Turystycznej. W ostatnim czasie odnowiono również grób nieznanego żołnierza na cmentarzu parafialnym.

Oceniano również funkcjonowanie małej architektury oraz urządzeń publicznych oraz ogólny ład przestrzenny, w tym na posesjach prywatnych. W Bolechowicach w ostatnich latach wybudowano m.in. altanę przy remizie OSP, strefy aktywnego wypoczynku przy ul. Nad potokiem, ul. Winnicy i ul. Turystycznej, i rozbudowano oświetlenie uliczne w całej miejscowości. Zamontowano również kosze wzdłuż głównych ulic spacerowych. We wniosku konkursowym zwrócono uwagę na okazjonalne oświetlenie świąteczne oraz na działania antysmogowe i ekologiczne – wymianę pieców w domach prywatnych i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.

W konkursie oceniano również aktywność lokalnej społeczności oraz ogólne funkcjonowanie sołectwa. Warto podkreślić, że Bolechowice posiadają stronę internetową oraz oficjalny profil na facebooku. W sołectwie organizowanych jest wiele imprez i uroczystości integrujących lokalną społeczność – Rodzinny Piknik Ekologiczny, Dzień Dziecka, Dzień Seniora czy też Familiada Rodzinna na zakończenie lata. Odbywają się również, w asyście Ochotniczej Straży Pożarnej, obchody świąt narodowych jak Święto 3 maja i Dzień Niepodległości oraz wiele uroczystości i świąt kościelnych. Doceniono również aktywność Klubu Seniora oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Zwrócono również uwagę np. na zorganizowaną akcję bożonarodzeniową dla najuboższych, podczas której sołtys z pomocą mieszkańców organizuje paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących. Dodajmy, że podczas Światowych Dni Młodzieży w Bolechowicach mieszkańcy przyjęli kilkuset pielgrzymów organizując im nocleg i pobyt. Z tej okazji powstało też we wsi największe prywatne pole namiotowe podczas ŚDM na działce prywatnej w Małopolsce, które mogło przyjąć prawie 300 osób.

To tylko część wszystkich inicjatyw i inwestycji, które zostały zrealizowane w ostatnim czasie w Bolechowicach i miały wpływ na zdobycie pierwszego miejsca w konkursie. Sołtys Henryk Krawczyk składa podziękowania wszystkim mieszkańcom Bolechowic za pomoc i zaangażowanie w ciągły rozwój miejscowości.

 

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. Niezwykła Małopolska Wieś 2018

logo-WM-poziome

 

W.Wojtaszek