Uroczystość poświęcenia i przekazania samochodów strażackich dla OSP Brzoskwinia

auto1

W  dniu  30 czerwca 2018 r. w  Brzoskwini  odbyła się  uroczystość poświęcenia i przekazania samochodów strażackich dla miejscowej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Patronat honorowy nad imprezą objęła Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, Starosta Powiatu Krakowskiego Wojciech Pałka  oraz  Kraków Airport im. Jana Pawła II.

Chociaż  sobotnie popołudnie było dość chłodne, w uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości: wójt Elżbieta Burtan, zastępca wójta Bartłomiej Stawarz, sekretarz Bartosz Barański, Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów Maria Kwaśnik, Radny Gminy Zabierzów Tadeusz Jojczyk, Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów Anetta Kucharska, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Zabierzów Jolanta Pawlikowska, Przewodnicząca Rady Powiatu Krakowskiego Alicja Wójcik, Sekretarz Powiatu Krakowskiego Adam Wójcik, Prezes ZOSP RP Gminy Zabierzów Marcin Cieślak, Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej  z Krakowa, Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brzoskwini Wiesław Janus oraz członkowie Rady Sołeckiej, Przewodniczący Klubu Seniora w Brzoskwini Wiesław Kostecki oraz członkowie Klubu Seniora, Koło Gospodyń, jednostki  OSP działające na terenie Gminy Zabierzów oraz  jednostka OSP z Morawicy z gminy Liszki, jednostka OSP z Kolonii Ostrowieckiej z województwa zachodniopomorskiego oraz liczni przyjaciele i sympatycy  OSP  Brzoskwinia.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele w Brzoskwini, natomiast dalsza część oficjalna odbyła się na placu przy remizie. Samochody poświęcił Ksiądz Proboszcz Parafii Św. Bartłomieja w Morawicy Władysław Palmowski. Kluczyki do samochodów na ręce Prezesa OSP Brzoskwinia Waldemara Brzoskwini przekazała Wójt Elżbieta Burtan. Rodzicami chrzestnymi  pojazdów zostali Tadeusz Jojczyk i Józefa Kostecka  oraz  Marek Burowski i Barbara Łazowy. Obecni  na uroczystości  goście otrzymali pamiątkowe statuetki  oraz  dyplomy  za okazaną  pomoc strażakom z Brzoskwini. Również Druhowie  z Brzoskwini  otrzymali pamiątkowe medale za Ich ofiarną i bezinteresowną pracę  na rzecz swojej jednostki.

Po części oficjalnej, goście oraz obecni na uroczystości mieszkańcy Brzoskwini zostali  zaproszeni na poczęstunek  oraz  zabawę taneczną, która trwała do białego rana.

Zarząd  OSP  Brzoskwinia  serdecznie dziękuje  Kołu Gospodyń oraz Klubowi Seniora z Brzoskwini za pomoc w zorganizowaniu  uroczystości.

 

 

Tekst i zdjęcia: Waldemar  Brzoskwinia