Ogłoszenie

Wójt Gminy Zabierzów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do bezpłatnego korzystania i używania pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 83m² dla Klubu Seniora Bolechowice.

W/w pomieszczenia znajdują się na parterze w budynku wielofunkcyjnym w miejscowości Bolechowice przy ul.Jurajskiej 334.

Budynek zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 337 o powierzchni 0,13 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą nr KR2K/00018161/2.

Bliższych informacji dotyczącej oferowanych pomieszczeń udziela Wydział Infrastruktury Komunalnej, p. Barbara Goraj, pokój nr 022 parter, tel. (12) 283 07 40.

Pliki do pobrania