Gmina Zabierzów w projekcie SYMBI

IMG_2558

 

Gmina Zabierzów jako jedna z dwóch gmin w województwie małopolskim została zaproszona do regionalnej grupy interesariuszy w projekcie SYMBI. Doceniony został sposób gospodarowania odpadami w Gminie Zabierzów oraz zauważona została możliwość wniesienia do projektu wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk stosowanych przez Gminę.

W ramach projektu odbyły się międzyregionalne warsztaty nt. projektów demonstracyjnych w zakresie symbiozy przemysłowej – „Symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym”. Warsztaty miały miejsce w Sewilli (Hiszpania) w dniach od 19-20 czerwca  br. Uczestnikami wydarzenia byli partnerzy projektu oraz zaproszeni przez nich przedstawiciele regionalnej grupy interesariuszy. Z ramienia Gminy Zabierzów w warsztatach wziął udział Maciej Biernacki podinsp. z Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.

SYMBI jest to międzynarodowy projekt realizowany w ramach programu INTERREG Europa. Jego partnerami są organy administracyjne, organizacje naukowe i pozarządowe z siedmiu państw: Hiszpanii, Włoch, Słowenii, Grecji, Węgier, Finlandii oraz Polski. Realizacja projektu obejmuje lata 2016-2021.

Projekt SYMBI przyczyni się do poprawy wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego w zakresie promocji i rozpowszechniania symbiozy przemysłowej i gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt realizowany w siedmiu krajach  ma pomóc w dostosowaniu polityk publicznych do przyjętego przez Komisję Europejską pakietu „Circular Economy”. Efektem ma być zasobooszczędna gospodarka w Europie.

SYMBIOZA PRZEMYSŁOWA obejmuje powiązania między środowiskiem, gospodarką i przemysłem. Wspierane jest współdziałanie zasobów w celu zmniejszenia ilości odpadów na wzór naturalnych ekosystemów, w których wszystkie zasoby są ponownie wykorzystane.

Wcześniejsze spotkanie w ramach projektu SYMBI miało charakter regionalny, podczas którego Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Anetta Kucharska wygłosiła wykład na temat gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi na terenie Gminy Zabierzów. Spotkania i konsultacje organizowane przez partnerów zakończą wnioski dotyczące polityk regionalnych, które będą rozpowszechniane na poziomie Unii Europejskiej.

Tekst i zdjęcia M. Biernacki