XIV Powiatowy Dzień Seniora w Więckowicach

IMG_8881

W dniu 20 czerwca, już po raz czternasty, spotkali się seniorzy i osoby niepełnosprawne z terenu powiatu krakowskiego w Więckowicach na terenie Domu Pomocy Społecznej. Honorowy Patronat objął Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik i Starosta Krakowski Wojciech Pałka. W uroczystości wzięła udział Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan. Organizatorami święta seniorów było Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej wraz z Domem przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego i PFRON za pośrednictwem PCPR. W ramach obchodów realizowane były zadania pn. Aktywność to zdrowie i Piknik integracyjny nie tylko dla seniora. Społecznej.

 

Tekst i zdjęcia

DPS Więckowice