Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. (ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice), w imieniu którego działa pełnomocnik: Pan Maciej Lewandowski – złożony 23 maja 2018 r., uzupełniony 18 czerwca 2018 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zbiorników retencyjnych na ścieki o łącznej pojemności ok. 500 – 800 m3 na lotnisku Kraków-Balice – na działce nr 537/89, obręb 0002 Balice, gm Zabierzów.
Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.26.2018) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22. Pełna treść w załączniku.

Pliki do pobrania