Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza II publiczny przetarg ustny  nieograniczony-licytacja do  wynajęcia poszczególne  pomieszczenia  na pierwszym, drugim piętrze oraz na  poddaszu w budynku stanowiącym własność Gminy Zabierzów, w miejscowości Zabierzów ul. Kolejowa 11:

na I piętrze:

-pomieszczenie o łącznej  powierzchni użytkowej  12,80m² (oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 1.10

-pomieszczenie o łącznej  powierzchni użytkowej  11,20m² (oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 1.6

na II piętrze

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 17,90m² (oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.11

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 12,50m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.12

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 15,20m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.10

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 11,30m² (oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.9

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 9,80m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.8

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 10,40m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.7

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 10,90m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.6

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 22,40m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.5

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 13,20m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.4

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 22,30m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.3

poddasze:

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 18,00m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 3.8

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 24,20m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 3.7

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 14,10m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 3.6

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 12,20m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 3.5

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 11,00m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 3.4

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 22,50m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 3.3

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 22,60m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 3.2

 Przetarg na najem w/w pomieszczeń odbędzie się w Sali Obrad Urzędu Gminy I piętro w dniu  4 lipca 2018 roku o godzinie:

na I piętrze:

-pomieszczenie o łącznej  powierzchni użytkowej  12,80m² (oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 1.10  o godzinie 8:15-wadium w wysokości 50,00zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100)

-pomieszczenie o łącznej  powierzchni użytkowej  11,20m² (oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 1.6 o godzinie 8:30 wadium w wysokości 40,00zł (słownie: czterdzieści złotych 00/100)

na II piętrze

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 17,90m² (oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.11 o godzinie 8:45 wadium w wysokości 70,00zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100)

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 12,50m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.12 o godzinie 9:00 wadium w wysokości 45,00zł (słownie: czterdzieści pięć złotych 00/100

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 15,20m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.10 o godzinie 9:15 wadium w wysokości 60,00zł (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100)

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 11,30m² (oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.9 o godzinie 9:30 wadium w wysokości 44,00zł (słownie: czterdzieści cztery złote 00/100)_

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 9,80m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.8 o godzinie 9:45 wadium w wysokości 35,00zl (słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100)

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 10,40m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.7 o godzinie 10:00 wadium w wysokości:40,00zl (słownie: czterdzieści złotych 00/100)

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 10,90m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.6 o godzinie 10:15 wadium w wysokości 42,00zl (słownie: czterdzieści dwa złote 00/100)

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 22,40m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.5 o godzinie 10:30 wadium w wysokości 80,00zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100)

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 13,20m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.4 o godzinie 10:45,00zł wadium w wysokości 50,00zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100)

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 22,30m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 2.3 o godzinie 11:00 wadium w wysokości 80,00zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100)

poddasze:

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 18,00m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 3.8 o godzinie 11:15 wadium w wysokości 70,00zl (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100)

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 24,20m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 3.7 o godzinie 11:30 wadium w wysokości 90,00zł |(słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 14,10m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 3.6 o godzinie 11:45 wadium w wysokości 56,00zl (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych 00/100)

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 12,20m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 3.5 o godzinie 12:00 wadium w wysokości 48,00zł (słownie: czterdzieści osiem złotych 00/100)

 -pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 11,00m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 3.4 o godzinie 12:15 wadium w wysokości 40,00zl (słownie: czterdzieści złotych 00/100)

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 22,50m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 3.3 o godzinie 12:30 wadium w wysokości 90,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

-pomieszczenie o łącznej powierzchni użytkowej 22,60m²(oprócz części wspólnych : wiatrołap, hol-część stanowiąca dojście do klatki schodowej, klatka schodowa, pomieszczenia sanitarne) oznaczonego na rysunku jako 3.2 o godzinie 12:45 wadium w wysokości 90,00zl (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 29 czerwca 2018 roku do godziny 14:00 w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Zabierzowie KBS 0/Zabierzów  85 8591 0007 0030 0000 0879 0008 z dopiskiem: „wadium na przetarg w dniu 21 maja 2018 roku na najem pomieszczenia o powierzchni…………  w  budynku przy ul.Kolejowej 11 w miejscowości Zabierzów.

Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Dowód wpłacenia wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu

Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu.

W przypadku nie wygrania przetargu-wadium zostanie zwrócone wpłacającemu bez naliczania odsetek.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Budynek zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej nr 401 o powierzchni 0,11ha,objętej Księgą Wieczystą Nr KR2K/00050397/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach.

Według planu zagospodarowania przestrzennego w/w działka przeznaczona jest pod tereny usług publicznych „UP” i przeznacza na cele:

1) działalności w zakresie: administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego, kultury, kultu religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, poczty, telekomunikacji, turystyki, sportu i innych usług służących realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów szczególnych realizowanej w budynkach użyteczności publicznej, budynkach biurowych lub w budynkach zamieszkania zbiorowego:

2)zieleni urządzonej oraz urządzeń sportu i rekreacji.

2.W terenach, o których mowa w ust.1 dopuszcza się ponadto:

1)lokalizację obiektów mieszkalnych i gospodarczych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania  działalności, o której mowa w ust.1 przy czym ich powierzchnia nie może być większa niż 20% powierzchni użytkowej budynków  o funkcji usługowej

2)prowadzenie działalności w zakresie handlu i gastronomii oraz innych nieuciążliwych usług dla ludności w budynkach, o których mowa w ust.1,pod warunkiem że powierzchnia przeznaczona na te cele nie przekracza 20%  powierzchni użytkowej budynku.

W/w budynek wyposażony jest w instalację: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, c.o.

Wszelkie prace związane z przystosowaniem pomieszczeń na poszczególnych piętrach do prowadzonej działalności poniesie Najemca na własny koszt bez prawa odliczenia z czynszu.

Cena wywoławcza za wynajęcie 1m² wynosi: 20,00zł netto (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) .

Do w/w stawki zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Czynsz najmu będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS za rok poprzedni w okresie trwania umowy.

W/w kwota nie obejmuje należności za media, w które wyposażony jest budynek-.

Należność za energię elektryczną, c.o., wodę i ścieki Najemca będzie pokrywał według licznika, na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego i będzie  obliczana jako iloczyn powierzchni użytkowej wraz z częściami wspólnymi oraz wskaźnika ustalonego przez podzielenie należności za dany miesiąc przez całą powierzchnię użytkową budynku.

Umowa najmu z przyszłym Najemcą zostanie zawarta na  czas nieoznaczony.

 

Organizator przetargu może:

1)odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia

2)nie zatwierdzić wniosku Komisji Przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.

Bliższych informacji dotyczącej oferowanego do wynajęcia budynku udziela Wydział Infrastruktury Komunalnej p.Barbara Goraj, pokój nr 022 parter, tel. (012) 283 07 40.

 

Otrzymują:

1x Tablica ogłoszeń

23x Każde z Sołectw Gminy Zabierzów