Wyniki III Gminnego Konkursu Historycznego im. Witolda Pileckiego

img7

24 maja 2018 r. w Nielepicach odbył się finał III Gminnego Konkursu Historycznego pt. Ta, co nie zginęła – 100 lat Niepodległej Polski pod honorowym patronatem Wójta Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan, a udział w wydarzeniu wziął sekretarz Bartosz Barański.

Tegoroczny konkurs wpisał się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości a jego celem było propagowanie wśród młodzieży takich wartości jak: wolność, niepodległość, odwaga i miłość do Ojczyzny, w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych naszego narodu. Konkurs przeprowadzony został w  dwóch kategoriach: forma plastyczna dla klas V i VI szkół podstawowych oraz prezentacja multimedialna (MS PowerPoint) dla uczniów klas VII i uczniów klas gimnazjalnych.

Lista laureatów III Gminnego Konkursu Historycznego im. Witolda Pileckiego Ta, co nie zginęła – 100 lat Niepodległej Polski.

W kategorii plastycznej jury w składzie: Urszula Obydzińska, Maria Gaudyn oraz Anna Nowecka przyznało następujące nagrody:

I miejsce – Julia Dula

II miejsce – Kamila Księżyc

III miejsce – Martyna Czajowska

Wyróżnienia otrzymali:

- Weronika Dąbrowska

- Agata Kędzierska

- Weronika Kłosowska

- Kinga Kocwa

- Wioletta Łazowy

- Wiktor Wójcik

W kategorii prezentacja multimedialna jury w składzie: Aneta Krzysztof, Aleksandra Małek oraz Barbara Baranowska przyznało następujące nagrody:

I miejsce – Zofia Kawęska

II miejsce – Bartosz Hojna i Kacper Koczwara

III miejsce – Milena Kot i Julia Woźniak

Na zakończenie wszyscy udali się do pobliskiego parku, aby złożyć kwiaty przy obelisku upamiętniającym rotmistrza Witolda Pileckiego, a także posadzić sadzonkę młodego dębu na pamiątkę setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorami  konkursu byli -  Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie, Rada Sołecka Nielepic oraz Radny Gminy Zabierzów Stanisław Dam. Organizatorzy konkursu dziękują za przybycie zaproszonym gościom, a także dyrektorom szkół, nauczycielom oraz wszystkim uczestnikom konkursu.

 

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna