Ogłoszenie w sprawie reorganizacji sołectw Niegoszowice i Kochanów

Działając na podstawie przepisów art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz § 59 ust. 3-5 Statutu Gminy Zabierzów (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2003 r. Nr 430 poz. 4779 ze zm.), w wykonaniu uchwały Rady Gminy Zabierzów nr XLII/412/18 z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie reorganizacji sołectw Niegoszowice i Kochanów, zawiadamiam że w dniu
01.06.2018 r., zostanie wyłożony na okres 14 dni do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zabierzów, Zabierzów Rynek 1 piętro I, pok. 1.16. (dostępny w godzinach pracy Urzędu, poniedziałek: od 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek: od 8.00 do 16.00 piątek: od 8.00 do 15.00) oraz u sołtysów sołectw Kochanów i Niegoszowice (dostępny po wcześniejszym umówieniu się z Sołtysem),  projekt utworzenia nowych sołectw Niegoszowice i Kochanów.

Uprzejmie informuję, iż mieszkańcy sołectw Kochanów i Niegoszowice mogą w terminie 14 dni od ogłoszenia wnosić do Wójta pisemne uwagi do przedłożonego projektu.

Pliki do pobrania