Wdrożenie nowych zasad segregacji odpadów w miejscowościach: BOLECHOWICE, BRZEZIE, KARNIOWICE, KOBYLANY, UJAZD, ZELKÓW

Bez nazwy-1

WDROŻENIE NOWYCH ZASAD SEGREGACJI ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCIACH: BOLECHOWICE, BRZEZIE, KARNIOWICE, KOBYLANY, UJAZD, ZELKÓW

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego dotyczącego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z sektora III oraz zawarciem umowy z dotychczasowym odbiorcą tj. Zakładem Gospodarki Komunalnej Bolesław sp. z o.o., ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław

w w/w miejscowościach nowe zasady segregacji odpadów będą obowiązywały od dnia:

- 16 maja dot. miejscowości Bolechowice – ulice: Jurajska (tylko numery nieparzyste), Czyniec, Łąkowa, Nad Potokiem, Polna, Skotnicka, Turystyczna, Wąska, Zielona, Zielona Boczna

- 17 maja 2018r. dot. miejscowości Zelków

- 17 maja 2018r. dot. miejscowości Bolechowice ulica Winnica nr 58, 59, 60

- 22 maja 2018r. dot. miejscowości Brzezie (z wyłączeniem ulicy rodziny Poganów)

- 22 maja 2018r. dot. miejscowości Ujazd

- 23 maja 2018r. dot. miejscowości Bolechowice – ulice: Akacjowa, Gajowa, Górska, Jurajska (tylko numery parzyste), Kościelna, Leśna, Na Górach, Ogrodowa, Siedliski, Spokojna, Szkolna, Winnica z wyłączeniem numerów 58, 59, 60, Wolańska, działka nr 172/1

- 23 maja 2018r. dot.  miejscowości Brzezie ulica Rodziny Poganów,

- 24 maja 2018r. dot. miejscowości Kobylany

- 24 maja 2018r. dot. miejscowości Karniowice

- 24 maja 2018r. dot. zabudowy wielorodzinnej w miejscowościach: Bolechowice, Brzezie, Karniowice, Kobylany.

 

Dla mieszkańców – którzy oddają odpady segregowane w workach, jednoznacznym sygnałem dotyczącym terminu zmiany zasad segregacji odpadów będzie odebranie przez Wykonawcę worków z odpadami posegregowanymi na dotychczasowych zasadach oraz pozostawienie na wymianę worków w kolorach: niebieskim (oznaczonym napisem „papier”), zielonym (oznaczonym napisem „szkło”), żółtym (oznaczonym napisem „metale i tworzywa sztuczne”) i brązowym (oznaczonym napisem „bio”).

Jednocześnie informujemy, iż zmiany nie dotyczą mieszkańców – którzy zadeklarowali oddawanie odpadów zmieszanych.

Szczegółowe informacje dot. nowych zasad segregacji odpadów zostały zamieszczone pod adresem:

https://www.zabierzow.org.pl/gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/edukacja-ekologiczna/nowe-zasady-segregacji-odpadow/