Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki

thumbnail_NGO WYNIKI

Rozstrzygnięty!

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Zabierzów w 2018 r.

W dniu  17 kwietnia 2018 r. został zamknięty nabór wniosków w Otwartym Konkursie Ofert. Konkurs dotyczył realizacji zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Zabierzów w 2018 r.

Na realizację zadań publicznych w w/w zakresie zaplanowano kwotę 40 000 zł.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs do Urzędu Gminy Zabierzów wpłynęło 15 ofert, przygotowanych przez 11 organizacji, na łączną wnioskowaną kwotę dotacji: 104 378,70 zł.

W przypadku, gdy kwota przyznanej dotacji jest różna od wnioskowanej, należy zaktualizować kosztorys, ewentualnie harmonogram realizacji zadania i złożyć w Urzędzie Gminy Zabierzów najpóźniej dwa dni przed podpisaniem umowy, ewentualnie przesłanie w wersji elektronicznej na adres j.wozniak@zabierzow.org.pl.

Nie przedłożenie zaktualizowanego kosztorysu i/lub ewentualnie harmonogramu uniemożliwi podpisanie umowy oraz przekazanie podmiotom na rachunek bankowy przyznanych środków finansowych na realizację zadania publicznego.

Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów, których oferty zostały wybrane, zobowiązane są zgłosić się od dnia 2 maja 2018r. w Urzędzie Gminy Zabierzów, w Wydziale Rozwoju i Promocji, Rynek 1, piętro II, pokój nr 2.14, celem zawarcia z Gminą Zabierzów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Woźniak – koordynator ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Rozwoju i Promocji, piętro 2 pokój nr 2.12, Rynek 1, tel. (12) 283-07-50, mail: j.wozniak@zabierzow.org.pl.

 

Wyniki konkursu, oświadczenie o posiadanym rachunku bankowym oraz wzory zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu na realizację zadania są dostępne poniżej.

 

Pliki do pobrania