„Zmiana terminów odbioru odpadów wielkogabarytowych”

Bez nazwy-1

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z unieważnieniem postępowań przetargowych dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (czego przyczyną były wysokie ceny ofertowe Wykonawców),

zmianie uległy niżej wymienione terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych:

1)     Rudawa z wyłączeniem ul. Polaczka nr 70, 72, 74,82 oraz

ul Siedleckiego nr 186,188

zmiana terminu z 09.05.2018r. na 06.06.2018r.

2)     Niegoszowice, Kochanów, Rudawa – ul. Siedleckiego 186, 188 oraz Radwanowice

zmiana terminu z 11.05.2018r. na 12.06.2018r.

3)     Brzezie z wyłączeniem  ul. Rodziny Poganów oraz Ujazd

zmiana terminu z 07.05.2018r. na 04.06.2018r.

4)     Kobylany oraz Karniowice

zmiana terminu z 14.05.2018r. na  11.06.2018r.

5)      zabudowa wielorodzinna: Bolechowice, Brzezie, Karniowice, Kobylany

zmiana terminu z 15.05.2018r. na 12.06.2018r.

6)     zabudowa wielorodzinna: Rudawa

zmiana terminu z 09.05.2018r. na 06.06.2018r.

 

Pozostałe terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych nie uległy zmianie.

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych dla wszystkich miejscowości z terenu Gminy Zabierzów opublikowane są pod adresem: https://www.zabierzow.org.pl/gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/odpady/gospodarowanie-odpadami-stalymi-i-sciekami-5/nowy-system-odbioru-i-zagospodarowania-odpadow-komunalnych/harmonogramy-odbioru-odpadow-na-rok-2018/