Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Zabierzów ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zabierzów:

1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 85/3 o pow. 0,02 ha, gmina Zabierzów, obręb  Więckowice, księga wieczysta nr KR2K/00023928/5.

Cena wywoławcza: 26 885,59  zł brutto.

Termin i miejsce przetargu: 18.05.2018 r. o godz.11:00 w Urzędzie Gminy Zabierzów (Zabierzów, Rynek 1) – pokój nr 1.25  (I piętro).
Wysokość wadium: 2 000,00 zł.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z oświadczeniem o prawie własności nieruchomości sąsiadującej bezpośrednio ze zbywaną działką, do dnia 14.05.2018 r. oraz  wpłacenie wadium do dnia 14.05.2018 r.,
Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

WÓJT GMINY ZABIERZÓW

 

ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zabierzów:

 

  1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 85/3 o pow. 0,02 ha, gmina Zabierzów, obręb  Więckowice, księga wieczysta nr KR2K/00023928/5.

 

Cena wywoławcza: 26 885,59  brutto.

 

Termin i miejsce przetargu: 18.05.2018 r. o godz.11:00 w Urzędzie Gminy Zabierzów
(Zabierzów, Rynek 1) – pokój nr 1.25  (I  piętro).

Wysokość wadium: 2 000,00 zł.

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z oświadczeniem o prawie własności nieruchomości sąsiadującej bezpośrednio ze zbywaną działką, do dnia 14.05.2018 r. oraz  wpłacenie wadium do dnia 14.05.2018 r.,

Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

Pliki do pobrania