Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Zabierzów w 2018 r.

x

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem nr 56/2018 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 27 marca 2018 r., został ogłoszony Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Zabierzów w 2018 r.

Konkurs obejmuje zadania z zakresu :

1.      Organizacji imprez turystycznych odbywających się na terenie Gminy Zabierzów i służących upowszechnieniu walorów turystycznych Gminy, w szczególności prowadzonych przy wykorzystaniu infrastruktury turystycznej wzniesionej przez Gminę Zabierzów,

2.      Organizacji wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i wspieranie seniorów

Priorytetowy charakter pod względem przyznawania środków na wspieranie zadań mają zadania polegające na pracy z dziećmi i młodzieżą.

Odnośnie ogłoszonego Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy Zabierzów w 2018r., wnioski należy składać do dnia 17 kwietnia 2018 r.

Dodatkowych informacji udziela:

Joanna Woźniak – koordynator ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Rozwoju i Promocji, piętro 2 pokój nr 2.12, Rynek 1, tel. (12) 283-07-50, mail: j.wozniak@zabierzow.org.pl.

Link BIP:

https://bip.malopolska.pl/ugzabierzow,a,1433827,zarzadzenie-nr-562018-wojta-gminy-zabierzow-z-dnia-27-marca-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-ko.html

Szczegóły konkursu znajdują się poniżej:

Pliki do pobrania