Konkurs „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”

palmaSamorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów serdecznie zaprasza do zaprojektowania i wykonania własnej Palmy Wielkanocnej!!!

Tradycyjną Palmę Wielkanocną przygotowywało się z gałązek wierzby, która w symbolice kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Obok wierzby używano również gałązek malin i porzeczek. Ścinano je w Środę Popielcową i przechowywano w naczyniu z wodą, aby puściły pąki na Niedzielę Palmową. Do palmy wkładano inne rośliny np.: bukszpan, barwinek, borówkę, cis, widłak, tuję, a zdobiło się ją sztucznymi lub suszonymi kwiatami i wstążeczkami.

Regulamin konkursu

Organizator konkursu: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Cel konkursu

-    pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej
-    rozbudzanie zainteresowań tradycją naszych przodków
-    ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanej z okresem Wielkanocy
-    aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku uprawiania sztuki ludowej

Zasady uczestnictwa w konkursie

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu gminy Zabierzów

-    Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej, użycie naturalnych tworzyw i tradycyjnych form zdobniczych
-    Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 palmę, wykonaną dowolną techniką
-    Praca powinna być wykonana indywidualnie lub grupowo (prace zbiorowe – powyżej 5 wykonawców nie będą oceniane)
-    Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne, estetyczne, nawiązanie do tradycji

Ocenie będą podlegać
-    pomysłowość wykonania
-    staranność wykonania

Termin składania prac: 25 marca 2018 r.
zachęcamy do udziału w Pochodzie Palmowym po Mszy św. o godz. 12:00 z Kościoła w Zabierzowie do Ratusza ul. Rynek 1.

Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora w dwóch kategoriach:

Uwagi:
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac i zdjęć dla potrzeb SCKiPGZ.