Dzień Kobiet w Więckowicach

2

 W miniony czwartek 8 marca 2018 roku  już po raz trzeci na zaproszenie Sołtysa i Rady Sołeckiej w Więckowicach przybyło liczne grono Mieszkanek Więckowic, aby obchodzić swoje święto. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Sołtysa wszystkich uczestników, a następnie złożeniem życzeń wszystkim zgromadzonym Kobietom. Życzenia złożył również Zastępca Wójta Gminy Zabierzów Bartłomiej Stawarz.

Wśród atrakcji tego wieczoru w Więckowicach był niewątpliwie występ Koła Gospodyń Wiejskich z Tenczynka (Gmina Krzeszowice), które swoim śpiewem przysporzyło zgromadzonym  dużo radości.  Wice Wójt Bartłomiej Stawarz  wraz z  Sołtysem Więckowic wręczyli również wszystkim Paniom kwiaty z okazji ich święta, oraz specjalnie po raz pierwszy na tę okazję ręczne wykonane czekolady w kształcie serca z wyrysowanymi kwiatami. Następnie przy akompaniamencie muzyki mieszkanki Więckowic oddały się wspólnemu biesiadowaniu przy herbacie, kawie i słodkim poczęstunku. Spotkanie upłynęło w znakomitej atmosferze. Wśród zaproszonych Pań nie zabrakło też p. Celiny Ślusarskiej oraz p. Agnieszki Ślusarskiej z Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów a także p. Jadwigi Czech – Radnej Seniorów z Więckowic w Gminie Zabierzów.

 

Tekst i zdjęcia

Adam Wierzbicki