Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa

logo-img

Rok 2017 był czasem wytężonej pracy: za nami zmiany procedur, przeprowadzenie pięciu naborów, organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych w gminach należących do LGD Blisko Krakowa, a także inicjatywy podjęte w ramach koordynacji współpracy międzygminnej; na przykład organizacja forów tematycznych służących wymianie doświadczeń między pracownikami gminnymi czy dwóch dużych imprez: wakacyjnej Zabawy Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2017 oraz 3. Rekreacyjnego Rajdu Blisko Krakowa.

Realizowane w ramach PROW 2014-2020 działania zaczęły przynosić widoczne efekty. Beneficjenci, którzy złożyli wnioski w naborach organizowanych na początku 2017 roku sukcesywnie podpisują umowy o przyznanie pomocy i rozpoczynają realizację swoich projektów. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorców, ale również organizacji pozarządowych zaangażowanych w rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej. Wkrótce korzystać będzie można z pierwszych efektów zrealizowanych już projektów. 

Wsparcie przedsiębiorczości obejmowało także nabór kierowany do osób chcących podjąć  działalność gospodarczą. Docelowo, realizując lokalną strategię rozwoju na obszarze Blisko Krakowa, planowane jest utworzenie aż 18 nowych firm. Wnioski, które złożono w trakcie naboru, zostały zweryfikowane przez Radę LGD i przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, gdzie trwa kolejny etap ich oceny. Wybrani Wnioskodawcy będą mogli rozpocząć realizację swoich projektów po podpisaniu umów o przyznanie pomocy.

W 2018 roku stowarzyszenie Blisko Krakowa planuje przeprowadzenie kolejnych naborów. Najbliższymi z nich będą nabory wniosków z zakresu rozwoju infrastruktury kulturalnej
i rekreacyjnej oraz na projekty wspierające rozwój infrastruktury drogowej. Nabory te dedykowane będą  instytucjom i organizacjom pozarządowym, aktywnie działającym na rzecz kultury fizycznej i sportu oraz pielęgnowania lokalnych tradycji i historii. Mając w pamięci wysoką efektywność podobnych projektów we wcześniejszym okresie programowania, jesteśmy przekonani, że i tym razem ich realizacja będzie doskonałą inwestycją w kapitał społeczny obszaru Blisko Krakowa.

 

 LGD Blisko Krakowa

Aleksandra Trela

zestawy-color