Konferencja nt. wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w Karniowicach

Bez eetytułu

W dniu 18.01.2018 r. już po raz 15-ty w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zorganizowano konferencję na temat smogu i nowoczesnych rozwiązań OZE na terenach wiejskich. Jednym z prelegentów była Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Anetta Kucharska.

Celem konferencji było zapoznanie jej uczestników ze źródłami zanieczyszczenia powietrza, uświadomienie mieszkańców wsi o szkodliwości zawartych w smogu trujących gazów i pyłów, a także przedstawienie sposobów zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza (tzw. niskiej emisji) z wykorzystaniem czystych technologii wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Więcej informacji oraz relacja z konferencji znajduje się na stronie MODR pod adresem: http://modr.pl/wydarzenie/dbamy-o-czyste-powietrze-konferencja-nt-wykorzystania-energii-ze-zrodel-odnawialnych-oze

 

Tekst: W. Wojtaszek

Zdjęcia: MODR Karniowice