Otwarty konkurs ofert „Małopolska Gościnna”

Województwo Małopolskie ogłasza konkurs, który ma na celu wyłonienie najlepszych ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki dotyczących rozwoju, utrzymania, aktywizacji i promocji produktów oraz oferty turystycznej w regionie, w tym w zakresie wspierania markowych produktów turystycznych oraz kreowania innowacyjnej i atrakcyjnej oferty czasu wolnego. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia 6 lutego 2018 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na realizację konkursu 1 490 000 złotych, w tym na Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej kwotę do 400 000 złotych.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w terminie od 15 marca 2018 r. do dnia 15 grudnia 2018 roku.

Więcej informacji i szczegóły na stronie Urzędu Marszałkowski Województwa Małopolskiego.