Oświata w Gminie Zabierzów – nadchodzące wydarzenia w 2018r.

  1. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego oraz do klas I szkół podstawowych (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły) w Gminie Zabierzów trwają od 1 do 23 marca 2018 r.,
  1. Zapisy dzieci z obwodu szkoły  do klasy I szkoły podstawowej na podstawie zgłoszenia rodziców trwają  od 1 do 31 marca 2018 r. Do szkoły obwodowej dzieci przyjmowane są z urzędu, spoza obwodu na podstawie rekrutacji wg pkt 1,
  1. Gminne Targi Edukacyjne dla uczniów klas gimnazjalnych 8 marca 2018 r. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie ul. Kolejowa 15,
  1. Egzamin gimnazjalny odbędzie się 18, 19 i 20 kwietnia 2018 r.

Janina Wilkosz
dyrektor GZEAS w Zabierzowie