Rozstrzygnięty! Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Zabierzów w 2017 r.

x

Rozstrzygnięty!

I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Zabierzów w 2018 r.  

Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów, których oferty zostały wybrane, zobowiązane są zgłosić się od dnia 5 lutego 2018 r. w Wydziale ds. Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy Zabierzów, Rynek 1, piętro 2, pokój nr 2.12, celem zawarcia z Gminą Zabierzów umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

W przypadku gdy kwota przyznanej dotacji jest różna od wnioskowanej, należy zaktualizować kosztorys, ew. harmonogram realizacji zadania i złożyć w Urzędzie Gminy Zabierzów najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy, ewentualnie przesłanie w wersji elektronicznej na adres j.wozniak@zabierzow.org.pl. Nie przedłożenie zaktualizowanego kosztorysu, ew. harmonogramu uniemożliwia podpisanie umowy oraz przekazanie podmiotom na rachunek bankowy przyznanych środków finansowych na realizację zadania publicznego.
Wyniki konkursu oraz wzór zaktualizowanego kosztorysu, ew. harmonogramu, na realizację zadania są dostępne poniżej.

 

Pliki do pobrania