Informacja dotycząca zamknięcia skrzyżowania ul. Szkolnej i Kolejowej

Bez nazwy-1

 

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji dotyczącej zamknięcia skrzyżowania ul. Szkolnej i Kolejowej w Zabierzowie w związku z realizacją inwestycji modernizacji linii kolejowej informujemy, że ww. skrzyżowanie nie zostanie zamknięte w dniu 29.01.2018 r. jak informowano uprzednio.

W dniu 29.01.2018 r. miała miejsce komisja, w trakcie której przedstawiciele Urzędu Gminy zgłosili zastrzeżenia co do wprowadzonych zmian w zakresie organizacji ruchu. Zamknięcie przedmiotowego skrzyżowania nastąpi po realizacji prac, o wykonanie których wnioskuje Urząd Gminy.

Nowy termin zamknięcia ww. skrzyżowania zostanie podany po otrzymaniu stosownej informacji od Wykonawcy robót.

 

 

Konrad Maniak

Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej

Urząd Gminy Zabierzów