Zamknięcie przejazdu kolejowego w Niegoszowicach

Bez tytułu

Zgodnie z informacją otrzymaną od Generalnego Wykonawcy robót budowlanych na odcinku Krzeszowice – Kraków Mydlniki w ramach zadania „Modernizacja linii kolejowej E30 odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap IIb” informujemy, iż od dnia 16.01.2018 r. zostanie ponownie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na podstawie decyzji nr IR/6111/256/16.TS, polegająca na zamknięciu przejazdu kolejowego w Niegoszowicach.