Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

16505_informacja

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2018 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2018 (w tym I rata do 31 stycznia, II rata do 31 maja oraz III rata do 30 września).

Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Druki oświadczeń są dostępne w siedzibie Wydziału ds. Rozwoju i Promocji, pok.2.14. Można je też pobrać ze strony – załącznik poniżej.

Opłatę można uiścić w kasach urzędu (gotówką, kartą), a także bezgotówkowo na rachunek Urzędu w  Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Zabierzów:
26 8591 0007 0030 0000 0879 0003

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu można również przesłać listem poleconym na adres Urzędu Gminy Zabierzów.

 

 

 

Pliki do pobrania