Zmiany w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Szanowni Państwo,

Informuję, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia  24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Nowela ustawy wprowadza m. in. następujące zmiany:

  • Utrzymanie obowiązku meldunkowego
  • Uproszczenia w realizacji obowiązku meldunkowego poprzez zameldowanie drogą elektroniczną (nie dotyczy cudzoziemców spoza UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków Ich rodzin)
  • Wydłużenie okresu zwolnienia z obowiązku meldunkowego cudzoziemców spoza UE nie będących członkami obywateli UE do 30 dni
  • Zmiana zasad nadawania numeru PESEL dla cudzoziemców z urzędu (nr PESEL nadawany będzie obligatoryjnie każdemu cudzoziemcowi meldującemu się na pobyt stały lub czasowy)

Ponadto informuję, iż  od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe druki meldunkowe.

 

Wójt Gminy Zabierzów

                                                                                                            /-/

                                                                                                  Elżbieta Burtan