22 grudnia 2017 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Zabierzów

IMG_8752m

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Zabierzów Nr 202/2017
Wójta Gminy Zabierzów z dnia 31 października 2017 r., dzień 22 grudnia 2017 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Zabierzów.

Zarządzenie Nr 202/2017
Wójta Gminy Zabierzów
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Zabierzów
Na podstawie art. 33 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku  Kodeks pracy (t. j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1 

W związku z przypadającym w sobotę świętem (11 listopada) ustalam dzień 22 grudnia 2017r. (piątek) dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Zabierzów.

 

§ 2 

                                                                                                            Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zabierzów.

 

§ 3 

                                                                                                                        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Pliki do pobrania