Uroczyste przekazanie kopii obrazów Józefa Czapskiego w Szkole Podstawowej w Nielepicach

Festiwal Józefa Czapskiego odbędzie się w  15 miejscach na mapie Polski, Francji i Rosji. Zwykle są to duże miasta, ośrodki kultury. Jednak nie zapominamy o edukacyjnym aspekcie i 10.10.2017 r. o godz. 10.00  odbędzie się uroczyste w  przekazanie kopii obrazów Józefa Czapskiego w Szkole Podstawowej w Nielepicach (gmina Zabierzów). 

Wszystko to stało się możliwe dzięki Panu Michałowi Popielowi de Boisgelin z Pałacu w Kurozwękach,  który podarował obrazy  FUNDACJI SUSEIA, zaś fundacja wypożyczyła na czas nieokreślony te obrazy szkole, by tutaj w ich otoczeniu dzieci mogły poznawać nie tylko twórczość malarską Czapskiego, ale także zainteresować się  tym, co napisał (esejami o malarstwie, o literaturze).

Zaproszenia na uroczystość przyjął Frédéric de TOUCHET, Konsul Francji w Krakowie.

W tym dniu odbędą się w szkole warsztaty plastyczne połączone z poznawaniem twórczości grupy kapistów. Młodzież klas 4-7 obejrzy film o Józefie Czapskim.

Do szkolnej biblioteki Wydawnictwo ZNAK przekaże książki: Na nieludzkiej ziemi, Czytając, Patrząc, Tumult i widma, zaś Stowarzyszenie Instytut Literacki  Kultura z Maisons- Laffitte przesłało FUNDACJI SUSEIA egzemplarze Kultury, w których znajdują się teksty Czapskiego. Prezes stowarzyszenia, Wojciech Sikora tak napisał w przesłanym do FUNDACJI SUSEIA piśmie:

„Na ręce Prezes Fundacji Elżbiety Skoczek, dyrektor Festiwalu Józefa Czapskiego przekazuję niniejszym egzemplarze Kultury z prośbą, by były one wykorzystywane do promocji twórczości Józefa Czapskiego oraz do snucia opowieści o Kulturze oraz jej Redaktorze i wszystkich autorach, którzy publikowali na jej łamach”.

Zapraszam mieszkańców gminy Zabierzów na uroczystość w imieniu pani dyrektor Doroty Kuciel

Elżbieta Skoczek, dyrektor Festiwalu Józefa Czapskiego

http://www.jozefczapski.pl/fjcz-nielepice-przekazanie-kopii-obrazow-10-10-2017-r-godz-10-00/