Szkoła Dydaktyki Matematyki w Zabierzowie

enigma10

Dnia 15 września bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Zabierzowie przy ulicy Kolejowej 15 (w dawnym budynku gimnazjum) odbyły się warsztaty dla nauczycieli matematyki, którzy brali udział w XXVIII Szkole Dydaktyki Matematyki.

Organizatorem tegorocznej konferencji był Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, z którym szkoła owocnie współpracowała jeszcze jako gimnazjum i realizowała wspólnie projekt pn. Uniwersytet Młodych Wynalazców.

Podczas konferencji rozważane były różnorodne tematy, w tym między innymi: rozwijanie różnych aktywności matematycznych, zastosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu i uczeniu się matematyki, nauczanie pozaszkolne, przegląd nowych form i metod nauczania matematyki, sposób kształcenia nauczycieli oraz nauczanie matematyki w innych krajach.

Nauczyciele oraz uczniowie z klas gimnazjalnych mieli okazję uczestniczyć w ważnym i doniosłym wydarzeniu. Niektórzy z nich brali czynny udział w konferencji i występowali w roli prelegentów. Swoje prezentacje przygotowali pod opieką pań Doroty Baniak i Anny Ochel. Po warsztatach odbyła się dyskusja zgromadzonych nauczycieli z uczniami uczestniczącymi w zajęciach koła matematycznego.

Dalszy ciąg konferencji miał miejsce w sobotę 16 września 2017 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zostały tam zaprezentowane bardzo ciekawe prace matematyczne, a wśród nich znalazł się również projekt przedstawiony przez absolwentów Gimnazjum im. Jana Matejki  wykonany jeszcze w ubiegłym roku szkolnym.

Anna Ochel

 Bez vtytułu