Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 w Gminie Zabierzów

DSC_9154

W tym roku 4 września był w całej Polsce dniem uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Rok szkolny 2017/2018 jest okresem wielu zmian związanych z reformą oświaty. Szkoły w Gminie Zabierzów są bardzo dobrze przygotowane do zmian zarówno pod względem lokalowym jak i kadrowym.

Zmiany dotknęły wszystkie szkoły ponieważ ze szkół 6 klasowych stały się one szkołami podstawowymi 8 klasowymi, uczniowie 2 i 3 klas gimnazjalnych zostali włączeni do szkół podstawowych w Rudawie, Rząsce, Zabierzowie i oni odpowiednio w 2018 i 2019 r. otrzymają świadectwa ukończenia gimnazjum. Szkoły podstawowe w roku 2016/2017 nie miały absolwentów, bo uczniowie kontynuują naukę w klasach 7 tych szkół.

Wszyscy uczniowie od tego roku szkolnego otrzymali w szkołach bezpłatne podręczniki, które są na stanie bibliotek szkolnych.

W 2 szkołach: w Kobylanach i Nielepicach, nastąpiły zmiany na stanowiskach Dyrektorów. W Kobylanach stanowisko dyrektora objął Piotr Skierkowski, a w Nielepicach Dorota Kuciel.
W tych właśnie szkołach w rozpoczęciu roku uczestniczyli Zastępca Wójta Gminy Zabierzów Bartłomiej Stawarz i Janina Wilkosz dyrektor GZEAS.

Wójt uroczyście podziękował za wieloletnią pracę na stanowiskach dyrektorów szkół Elżbiecie Koźbiał ze szkoły w Nielepicach i  Barbarze Wiechecie ze szkoły w Kobylanach. Wręczył też powierzenia stanowisk i życzył sukcesów nowym Dyrektorom.

Swoje podziękowania Wójt Gminy przekazał wieloletniemu Dyrektorowi  Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie  Beacie Kęder, która w wyniku reformy ustawowo stała się wicedyrektorem w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Zabierzowie oraz  Halinie Kodurze Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Bolechowicach, która na tym stanowisku rozpoczęła kolejną kadencję.

Życzenia Wójta popłynęły także w kierunku wszystkich uczniów i rodziców, aby rozpoczęty rok szkolny był dla wszystkich satysfakcjonujący  i przyniósł jak najlepsze osiągnięcia w nauce.

Rozpoczęcie roku to również okazja do wręczenia stypendiów motywacyjnych dla najlepszych uczniów z terenu Gminy Zabierzów. Uczniowie Ci w roku szkolnym 2016/2017 znaleźli się w grupie 5% najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ogółem w grupie stypendystów znalazło się 48 uczniów szkół podstawowych i 33 uczniów gimnazjów. Ze szkół ponadgimnazjalnych stypendium otrzymało 15 uczniów.

Tekst Janina Wilkosz

Zdjęcia GZEAS