Organizacja roku szkolnego 2017/2018

baner1-gzeas

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) informuję:

-  rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017 r.

-  zimowa przerwa świąteczna w szkołach będzie w okresie 23 do 31 grudnia 2017 r.

-  ferie zimowe dla województwa małopolskiego są w okresie 12 do 25 lutego 2018 r.

-  wiosenna przerwa świąteczna w szkołach będzie w okresie 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.

-  zajęcia w szkołach będą trwać do 22 czerwca 2018 r.

Przedszkola są placówkami nieferyjnymi i w/w terminy nie dotyczą organizacji pracy przedszkoli. W okresie ferii letnich udzielane są urlopy dla pracowników przedszkoli w związku ze zmniejszoną frekwencją dzieci i przedszkola w Gminie Zabierzów będą pełniły jak w każdym roku dyżur. Szczegółowy harmonogram dyżurów będzie opublikowany w terminie późniejszym.

W Gminie Zabierzów funkcjonują 3 żłobki niepubliczne dotowane przez Gminę w Bolechowicach, Rząsce i Zabierzowie.

Od września 2017 r. klasy 2 i 3 klasy gimnazjalne są włączone do: Szkoły Podstawowej w Rudawie, Szkoły Podstawowej w Rząsce i do Szkoły Podstawowej w Zabierzowie w Zespole Szkolno- Przedszkolnym.

We wszystkich szkołach podstawowych uczniowie- absolwenci klas VI w roku 2016/2017, rozpoczynają naukę w klasach VII w swoich szkołach i oni, jako pierwszy rocznik po wprowadzeniu reformy oświaty będą kończyć ośmioklasową szkołę podstawową w 2019 r.

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Zabierzów i zakup biletów miesięcznych realizowany będzie na dotychczasowych zasadach. Dowóz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizuje GZEAS.

Rodzice uprawnionych uczniów mogą składać wnioski o Wyprawkę szkolną do dyrektorów szkół do których uczęszczają ich dzieci.

Stypendia socjalne dla uprawnionych uczniów realizowane są w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Zabierzowie.

Wnioski należy złożyć do 15.09.2017 r.

Wnioski o stypendium motywacyjne dla studentów należy składać do 30.10.2017 r. do GZEAS.

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla wszystkich uczniów są do wypożyczenia w bibliotekach szkolnych.

Informacje dodatkowe na stronie www.gzeas.zabierzow.org.pl