Nowy okres zasiłkowy w systemie wsparcia rodzin

thumbnail_rodzina_500

Od dnia 1 sierpnia 2017 wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Ustawa wprowadza min. zmiany w przepisach, dotyczących programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz Karty Dużej Rodziny.

Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Zmianie nie ulegnie również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1200 złotych).  Pojawią się natomiast ułatwienia w zakresie ubiegania się o świadczenie 500+. Będą one polegały na ujednoliceniu terminów składania wniosków o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o przyznanie ww. świadczeń w tym roku będą przyjmowane od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe, PUE ZUS.

Celem zmian w programie „Rodzina 500+” jest likwidacja nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka oraz pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce.

Na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie są dostępne nowe formularze wniosków. Prowadzone są również prace związane z  dostosowaniem systemów informatycznych do najnowszych zmian w przepisach. Dlatego też od dnia 30 lipca 2017 r. od godziny 22.00 do godz. 07.00 dnia 1 sierpnia 2017 r. niedostępna będzie strona internatowa PIU Emp@tia.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie przygotował specjalną instrukcję. Mamy nadzieję, że będzie ona pomocna w wypełnianiu wniosków.

Mieszkańcy Gminy Zabierzów będą mogli złożyć wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który znajduje się w Zabierzowie przy ulicy Cmentarnej 2, w godzinach: poniedziałek od 7:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:00 do 16:00. Ponadto wnioski  można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznejPUE ZUS, ePUAP i portalu Empatia.

Informacja o załącznikach do wniosku o świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne

Do wniosku o świadczenie wychowawcze należy dołączyć następujące załączniki:

  • w przypadku utraty dochodu: dokument potwierdzający utratę dochodu (np. świadectwo pracy, umowa zlecenia, umowa o dzieło) i PIT-11 za rok 2016;
  • w przypadku uzyskania dochodu: dokument potwierdzający uzyskanie zatrudnienia po roku 2016 oraz zaświadczenie o wysokości dochodu netto za drugi miesiąc po rozpoczęciu pracy;
  • w przypadku prowadzenia działalności w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej w roku 2016 należy przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informacje o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce przychodu, wysokości opłaconego podatku.
  • oświadczenia członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku 2016 innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – w sytuacji posiadania ww. dochodów;
  • w przypadku rodziców żyjących w rozłączeniu (np. osoba rozwiedziona, panna, kawaler, wdowa) wyrok/ugoda sądowa zasądzający alimenty, wyrok orzekający rozwód lub separację.
  • w przypadku wniosków o fundusz alimentacyjny dodatkowo wymagane jest zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości alimentów wyegzekwowanych w 2016 roku.

Ośrodek może żądać od wnioskodawcy innych dokumentów lub oświadczeń w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny i sytuacji dochodowej.

Pliki do pobrania