Podpisano aneksy do programów inwestycyjnych: obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK 79 oraz odcinka „ Zakopianki „ Rdzawka – Nowy Targ

DSC00730

W poniedziałek 26 czerwca 2017 r. o godzinie 9.00. , w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 25, minister infrastruktury i środowiska Andrzej Adamczyk podpisał dwa programy inwestycyjne. Są to aneksy do programów inwestycyjnych: obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK 79 oraz odcinka „Zakopianki„ Rdzawka – Nowy Targ.

Podpisanie dokumentu dla obwodnicy Zabierzowa w ciągu DK 79 pozwoli na ogłoszenie przetargu, na koncepcję programową. Decyzja środowiskowa w przypadku tej inwestycji jest prawomocna i ostateczna.

Dwa aneksy i dwie bardzo ważne drogi krajowe w Małopolsce

Podpisując dokumenty minister powiedział, że kierowcy jadący z całego kraju na Podhale przestaną odczuwać uciążliwość, a przejazd będzie bezpieczniejszy i płynny. Natomiast obwodnica Zabierzowa stanie się elementem systemu komunikacyjnego Krakowa.

Obwodnica Zabierzowa

Według przeprowadzonych pomiarów natężenia ruchu w 2015 r. średnio na dobę przejeżdża 19 250 pojazdów, na odcinku drogi krajowej nr 79 Modlniczka – Zabierzów oraz 14 647 pojazdów na odcinku Zabierzów – Krzeszowice. Budowa obwodnicy obejmuje swym zasięgiem miejscowości, przez które przebiega droga krajowa nr 79: część miejscowości Modlniczka (gmina Wielka Wieś), Zabierzów, Kochanów i część miejscowości Niegoszowice (gmina Zabierzów). Wykonanie drogi klasy GP, zlokalizowanej głównie na terenach niezabudowanych ma na celu zminimalizowanie punktów kolizyjnych, jakimi są skrzyżowania z innymi drogami, zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów przyległych z jednoczesną ochroną środowiska naturalnego, odciążenie intensywnie zabudowanej części miejscowości z ruchu pojazdów. Dzięki inwestycji zmniejszy się natężenie ruchu w centrum miejscowości, ograniczeniu ulegnie poziom zanieczyszczeń i hałasu na obszarze intensywnie zurbanizowanym, poprawią się warunki bezpieczeństwa na drogach.

Droga klasy GP o długości 10,17 km omija tereny zabudowane, a jednocześnie obsługuje tereny przyległe poprzez drogi zbiorcze. Powstaną 3 skrzyżowania, tunel dwukomorowy z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku o długości 370 m,  13 obiektów mostowych ( mosty, wiadukty, estakady)

Realizacja w systemie „projektuj i buduj”. Rozpoczęcie budowy przewidywane jest w 2021, zakończenie 2023.

Droga krajowa nr 47 na odc. Rdzawka – Nowy Targ

 Duże zainteresowanie turystyczne Podhalem i związany z tym ruch pojazdów, duże natężenie średniego ruchu dobowego i budowa drogi ekspresowej do Rabki Zdroju oraz drogi dwujezdniowej nr 47 do Chabówki uzasadniają kontynuację budowy odcinka dwujezdniowego do Nowego Targu, gdzie krzyżują się drogi krajowe nr 47 i 49 oraz droga wojewódzka w kierunku Czarnego Dunajca. Umożliwi to szybsze i bezpieczniejsze połączenie Podhala z innymi regionami kraju. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. na tym odcinku panuje średni ruch dobowy na poziomie 14 007 – 18 082 pojazdów/dobę. W okresie weekendów, ferii i wakacji ruch ten znacznie wzrasta, co świadczy o wyczerpaniu przepustowości przekroju jednojezdniowego.

Zakres inwestycji obejmuje budowę : dwujezdniowej drogi klasy GP o długości 16,136 km, o szerokości jezdni 2×3,50m, czterech węzłów drogowych: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe, 22 obiektów inżynierskich ( mosty, wiadukty, estakady ).

Prace przygotowawcze prowadzone były w latach 2008 – 2015. Dla inwestycji wydana została decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, która jest ważna i prawomocna. Dzięki podpisaniu aneksu do programu inwestycyjnego po wakacjach zostanie ogłoszony przez Oddział GDDKiA w Krakowie przetarg na realizację robót w trybie „projektuj i buduj”. Przewidywany czas trwania: 3 lata.

 

Źródło: GDDKi A

Tekst: Lucyna Drelinkiewicz

Zdjęcia: GDDKi A

 

 Polecamy artykuł w Dzienniku Polskim z 27.06.2017 r.

Inwestycje drogowe. Miliard złotych na przebudowę „zakopianki” między Rdzawką a Nowym Targiem oraz 300 milionów na budowę obwodnicy Zabierzowa – takie gwarancje finansowe przekazał wczoraj w Krakowie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

http://www.dziennikpolski24.pl/…/aby-ominac-zabierzow-wjed…/