Wizyta delegacji z Ukrainy w gminie Zabierzów

P1010140

W dniu 8 czerwca 2017 roku, w ramach konsultanci Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA wspierających proces wdrażania reform oraz decentralizacji we wschodniej Ukrainie, w gminie Zabierzów gościła delegacja z obwodów donieckiego i ługańskiego.

Wizytę rozpoczęli goście od spotkanie na Sali obrad z zastępcą wójta Bartłomiejem Stawarzem, który przedstawił ogólną charakterystykę gminy Zabierzów. Przedstawiciele ukraińskich samorządów mieli mnóstwo pytań dotyczących m.in. inwestycji, źródeł finansowania czy choćby pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Następnie kierownik Wydziału Organizacyjnego Agnieszka Prusak przedstawiła praktyczną stronę funkcjonowania urzędu gminy od Biura Obsługi Interesanta po poszczególne wydziały, co bardzo interesowało zwiedzających, ze względu na zupełnie inny tryb obsługi mieszkańców w gminach ukraińskich. Na zakończenie wizyty w urzędzie gminy goście otrzymali pamiątkowe gadżety przygotowane przez Wydział Rozwoju i Promocji.

W drugiej części delegacja pojechała z wizytą do Zelkowa. Ze względu na brak funkcjonowania na Ukrainie jednostek pomocniczych – sołectw, chcieli się oni spotkać z sołtysem Andrzejem Krawczykiem, aby dowiedzieć się o roli gospodarza miejscowości i jego staraniach o rozwój wsi. Wizytę rozpoczęli przy boisku wielofunkcyjnym i placu zabaw. Następnie sołtys Andrzej Krawczyk pokazał im przedszkole i zaprosił na poczęstunek przygotowany przez mieszańców Zelkowa. Kolejnym punktem wizyty był spacer pod pomnik św. Jana Pawła II i nad staw w centrum wsi, gdzie sołtys Andrzej Krawczyk pożegnał delegację, która jeszcze odwiedziła punkt widokowy nad Bramą Bolechowicką oraz Dolinę Bolechowicką.

 

Była to już kolejna delegacja z Ukrainy w Małopolsce z obwodów donieckiego i ługańskiego, a więc terenów najbardziej dotkniętych konfliktem zbrojnym. Byli to przedstawiciele ukraińskich samorządów terytorialnych szczebla podstawowego – skarbnicy, dyrektorzy wydziałów gospodarczych, inwestycji, promocji i rozwoju – biorący udział w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Konsultantów Zespołu ds. Współpracy Rozwojowej FRDL MISTiA w ramach polsko-ukraińskiej współpracy w realizacji programu „Odnowienie systemu zarządzania oraz przywrócenie pokoju w poszkodowanych przez kryzys gromadach Ukrainy”, finansowanego przez Program Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDP) oraz Delegację Komisji Europejskiej w Kijowie.

Wizyty miały na celu zapoznanie strony ukraińskiej z polskimi rozwiązaniami i dobrymi praktykami w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, a także nawiązanie partnerskich relacji pomiędzy przedstawicielami administracji w Polsce i na Ukrainie.

Ukraińscy goście odwiedzili małopolskie jednostki samorządowe – m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Krakowski Park Technologiczny, Urząd Miejski w Niepołomicach, Urząd Miejski w Zatorze, Urząd Gminy Zabierzów oraz sołectwo Zelków. Polscy samorządowcy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami, w szczególności odpowiadając na szereg bardzo konkretnych pytań, które zadawali aktywni i zainteresowani przedstawiciele administracji z Ukrainy. Dotyczyły one głównie kompetencji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, relacji pomiędzy jednostkami administracji państwowej i samorządowej, zasad finansowania samorządów, a także kreowania rozwoju społeczno-ekonomicznego, w tym we współpracy z innymi sektorami (pozarządowym, gospodarczym, itp.), i wdrażania nowoczesnych instrumentów zarządzania wspólnotami lokalnymi.

Zarówno donatorzy, jak i uczestnicy, ocenili wizyty bardzo pozytywnie. Zaplanowano już kolejne wizyty studyjne w Małopolsce (sierpień-wrzesień 2017 r.), której uczestnikami będą tym razem pracownicy ukraińskich jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za szeroko rozumiana sferę społeczną oraz przedstawiciele lokalnych organizacji obywatelskich. Seria wizyt studyjnych realizowanych od początku 2017 r. przez FRDL MISTiA dla ukraińskiej administracji z obwodów donieckiego i ługańskiego ma na celu wsparcie merytoryczne w procesie wdrażania reformy decentralizacyjnej, realizowanej obecnie przez rząd Ukrainy.

 

Tekst i zdjęcia: W. Wojtaszek, MISTiA