Rozpoczęcie robót budowlanych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 79 z drogą gminną nr 601652K (droga do Niegoszowic).

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych związanych z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 79 z drogą  gminną nr 601652K (droga do Niegoszowic), w dniu 24.04.2017r. o godzinie 9:00 na ww. drodze  gminnej wprowadzona zostanie tymczasowa organizacji ruchu. Zmiany będą wiązały się z czasowym zawężeniem drogi gminnej na odcinku ok. 200m po stronie lewej, jadąc z Niegoszowic w kierunku Krakowa. Przewidywany czas trwania to ok. 4 tygodnie.