Konkurs „MAŁOPOLSKIE RONDA INSPIRACJI”

Informujemy, iż Województwo Małopolskie podjęło inicjatywę przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania 5 rond w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego pod nazwą „MAŁOPOLSKIE RONDA INSPIRACJI”. Pierwszy etap konkursu obejmuje :

1) rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 774 (dojazd do terminalu przy lotnisku w Balicach)

2) rondo w ciągu dróg wojewódzkich nr 966 i 965 przy szkole w m. Muchówka (punkt widokowy)

3) rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w Wierzchosławicach (centrum) 4)rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 960 Łysa Polana / Wierch Poroniec (wjazd od strony Słowacji do Polski) 5)rondo Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 na obwodnicy Proszowic (pierwsze od strony województwa świętokrzyskiego).

Termin składania prac konkursowych ustalono na 31 maja 2017 r. do godz. 12:00

Więcej informacji na temat w/w konkursu dostępnych jest na stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie pod linkiem:

https://www.zdw.krakow.pl/zamowienia-publiczne/konkursy.html