IV Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki

20170412_103616

12 kwietnia br. odbyło się w hotelu Best Western Premier (członek JIG), w Krakowie przy ulicy Opolskiej 14a, zorganizowane przez Jurajską Izbę Gospodarczą, kolejne – IV Małopolskie Forum Srebrnej Gospodarki. Partnerami Forum byli: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolskie Porozumienie Organizacji Gospodarczych, Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Stowarzyszenie MANKO, Kraków Airport, Stowarzyszenie Homini et Terrae, Stowarzyszenie Aktywności Międzypokoleniowej VITA, Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Bank BGŻ BNP Paribas S.A. oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Krakowie.

Konferencję otworzył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, który w swoim wystąpieniu życzył, uczestnikom forum owocnych obrad i podkreślił znaczenie polityki senioralnej w problematyce srebrnej gospodarki. Z kolei referat Zastępcy Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Sylwii Bednarczyk-Mikuli przybliżył nam temat społecznych, opiekuńczych i edukacyjnych usług wspieranych ze środków regionalnego programu operacyjnego.

Następnie Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek omówił szczegółowo program „Wspieramy naszych sąsiadów” realizowany przez Kraków Airport na rzecz gmin sąsiadujących z Portem Lotniczym. Zachęcał do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację tego programu. Informował o planach rozwojowych Portu Lotniczego. Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Edyta Klimowska-Bobula omawiała temat srebrnych kadr w regionalnym programie operacyjnym. Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Małgorzata Liburska wprowadziła nas w temat wsparcia srebrnej gospodarki a jej współpracownik Józef Gil omówił zagadnienia kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego w kontekście krajowego funduszu szkoleniowego. Następnie lekarz  konsultant ZUS, specjalista neurolog dr Ryszard Nowak wygłosił referat pt. „Udar mózgu w orzecznictwie ZUS”. Pierwszą część Forum zakończyło wystąpienie przedstawiciela Dyrektora Regionalnego Banku BGŻ BNP Paribas Moniki Zając i Adama Hirnego, który zapoznał uczestników z prezentacją Srebrna Gospodarka, Projekty i Finansowanie.

Po przerwie kawowej przedstawiciel Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Bartłomiej Gąciarz  zapoznał nas z alokacją środków UE na lata 2014-2020 i programem inteligentnego rozwoju a prezes stowarzyszenia MANKO Łukasz Salwarowski omówił sprawę rozwoju ogólnopolskiej karty seniora w kontekście korzyści płynących z niej zarówno dla przedsiębiorców jak i seniorów. Część programową Forum zakończyło obszerne wystąpienie koordynatora ds. seniorów na terenie Gminy Zabierzów Agnieszki Mleczko, omawiającej dobre praktyki stosowane w pracy z seniorami a także Krzysztofa Mycka informującego o realizacji programy nauki tańca dla seniorów.

Forum zakończył lunch i rozmowy w kuluarach, wzięli w nim udział przedsiębiorcy z terenu Małopolski działający w Izbach zrzeszonych w MPOG oraz seniorzy z terenu Czernichowa, Krakowa, Kęt, Gminy Zabierzów (grupa seniorów z koordynatorem Agnieszką Mleczko) oraz Gminy Wielka Wieś zrzeszonych w Klubach Seniora, Radach Seniorów i UTW.

Konferencji towarzyszyły zajęcia warsztatowe z koronkarstwa prowadzone przez Grupę Rękodzielniczą „Koronkarki z Rudawy”, wystawy prac członków Klubu Seniora „Złota Jesień” z Zabierzowa i Klubu Seniora ze Szczyglic.

Organizatorzy składają podziękowania Partnerom za współorganizację IV Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki a także firmom SKOT i Kancelarii Adwokackiej Dominik Marchewka za współpracę cateringową. Partnerem przedsięwzięcia było Województwo Małopolskie, które wsparło projekt w ramach realizacji zadania publicznego „Przygotowanie i przeprowadzenie IV Małopolskiego Forum Srebrnej Gospodarki”. Imprezę wsparł finansowo, jako partner  Kraków Airport.

 

Do zobaczenia na V Małopolskim Forum Srebrnej Gospodarki.

Tekst i zdjęcia JIG