Gminny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii w Rząsce

4

Już po raz ósmy w Gimnazjum im. Wandy Rutkiewicz odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Jego uczestnicy – 18 gimnazjalistów z Rząski, Zabierzowa, Rudawy, Liszek, Mnikowa i Modlnicy, którzy w styczniu tego roku przeszli eliminacje szkolne – musieli wykazać się sporą wiedzą na temat Wielkiej Brytanii (jej obyczajów, tradycji, geografii, historii, życia codziennego) oraz znajomości angielskiej rodziny królewskiej. Dlaczego właśnie rodzina królewska? Otóż nie bez powodu. To właśnie w tym roku królowa Elżbieta II z dynastii Windsorów świętuje 65 rocznicę panowania na brytyjskim tronie, co jednocześnie czyni ją najdłużej panującym monarchą brytyjskim oraz najstarszym na świecie (w tym roku królowa kończy 91 lat).

Swoja obecnością zaszczycili nas goście: Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zabierzowie, sponsorzy nagród finansowych i rzeczowych oraz dyrektorzy i nauczyciele innych gimnazjów. Gościem specjalnym był anglojęzyczny Brian Scott – aktor, dziennikarz i nauczyciel.

Królewskie fanfary wprowadziły nas w moment najważniejszy – ogłoszenie laureatów konkursu, którymi zostali Emilia Kowalik z Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Liszkach (I miejsce), Oliwia Maak z Gimnazjum im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce (II miejsce) i Kaja Adamczyk z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkół w Rudawie  (III miejsce). Wszyscy finaliści otrzymali drobne upominki.

Było o co walczyć – zwycięzcy konkursu otrzymali  między innymi voucher na semestralny kurs języka angielskiego ufundowany przez szkołę języka angielskiego Best Friend z Zabierzowa, vouchery na egzamin First Certificate ufundowane przez szkołę języków obcych Lincoln z Krakowa oraz liczne nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane lub zakupione dzięki wsparciu Rady Rodziców Gimnazjum im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce, Stowarzyszeniu Przyjaciół Oświaty w Rząsce “Na 6+”, wydawnictwu Pearson i Macmillan oraz Gminnemu Zespołowi Administracyjno – Ekonomicznemu Szkół w Zabierzowie.

 

Beata Ziębińska

Wicedyrektor Zespołu Szkół w Rząsce, nauczyciel języka angielskiego