Rząska – Szkołą Kreatywności i Innowacji 2017

zdj 5

Dzisiejsi uczniowie kilka razy w swoim życiu zmienią zawód, dlatego będą potrzebowali różnorodnych umiejętności. Celem kształcenia nie jest jedynie zapamiętywanie informacji i zdobywanie wiedzy. Jest nim nauka pracy w zespole, nauka „uczenia się”. Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w międzynarodowym programie edukacyjnym rozwijania kreatywności „Destination Imagination”. Założenia programu opierają się na teorii inteligencji wielorakich Gartnera, który mówił: „przestańcie dzieciom dawać ścięte kwiaty, pozwólcie im je samodzielnie wyhodować”.  Metody, które wspomagają kształcenie kreatywności wykorzystujemy na zajęciach od oddziału przedszkolnego po ostatnie klasy gimnazjalne, gdzie przy współdziałaniu w grupie, dzieci uczą się: skutecznie porozumiewać, tworzyć narzędzia do rozwiązania zadanego problemu, rozpoznają swoje talenty i wykorzystywać je, samodzielnie myśleć i dążyć do wyznaczonego celu. Socjolodzy wskazują, że te kompetencję będą ważne w zawodach przyszłości.

W roku szkolnym 2016/2017 trzy grupy z Zespołu Szkół w Rząsce podjęły się wykonania zadania długoterminowego i prezentacji swojego rozwiązania na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności we Wrocławiu. Grupa uczniów z III klasy Szkoły Podstawowej pod opieką pani Jadwigi Baściuk pracowała nad wyzwaniem naukowym, w którym musiała zbadać i zastosować metody kryptografii i steganografii, aby ujawnić sekretną wiadomość. Uczniowie z Gimnazjum, którzy pracowali w dwóch grupach prowadzonych przez panią Violettę Kramek i pana Przemysława Biela, wybrali wyzwanie techniczne, w którym musieli zaprojektować, zbudować i przetestować kilka wolnostojących konstrukcji, które stworzą jeden zestaw działający wspólnie. Obciążanie konstrukcji połączone było z przedstawieniem, w którym drużyna musiała pokazać kreatywne rozwiązanie globalnego problemu oparte na współpracy pomiędzy dwoma wybranymi narodami. Oprócz wyzwania głównego drużyny zmierzyły się również z „Wyzwaniami na już”, czyli krótkimi zadaniami, którym przyświeca idea: „spodziewaj się niespodziewanego”. Uczniowie świetnie poradzili sobie zarówno z wyzwaniem technicznym, które polegało na zbudowaniu dwóch wolnostojących konstrukcji, jak i z wyzwaniem komunikacyjnym, gdzie trzeba było przekazać informacje o miejscu i obiekcie bez użycia słów.

W tym roku zdobyliśmy III miejsce w wyzwaniu konstrukcyjnym, konkurując z drużynami licealnymi. Uczennica Marcelina Malik z klasy III Szkoły Podstawowej została uhonorowana prestiżową nagrodą specjalną „Ducha DI” przyznawaną za szczególną postawę w trakcie trwania Olimpiady Kreatywności. Udział naszych drużyn w programie pozwolił nam na zdobycie kolejnego certyfikatu przyznawanego przez Fundację Wspierania Kreatywności w Otwocku: Szkoła Kreatywności i Innowacji – 2017 roku, który potwierdza liczne działania podejmowane przez naszych nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Rząsce.

Monika Musiał-Taźbirek

Dyrektor Zespołu Szkół w Rząsce