Ogłoszenie dot. wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność Gminy Zabierzów

 

WPG-ZG.7000.5.2.2017.TM                                                                                                                                                      Zabierzów, dnia  09.03.2017 r.

 

 

Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Zabierzów informuje, że w budynku Urzędu Gminy w Zabierzowie  (Zabierzów, Rynek 1), na tablicy ogłoszeń w dniach od 14.03.2017 r. do 04.04.2017 r. podany będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej  własność Gminy Zabierzów.