Dzień Kobiet w Więckowicach

7

8 marca 2017 roku po raz drugi na zaproszenie Sołtysa i Rady Sołeckiej w Więckowicach przybyło liczne grono Mieszkanek Więckowic, aby obchodzić swoje święto. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Sołtysa wszystkich uczestników, a następnie złożeniem życzeń wszystkim  Kobietom. Życzenia złożył również Zastępca Wójta Gminy Zabierzów Bartłomiej Stawarz.

Jedną z atrakcji tego wieczoru  był  występ Koła Gospodyń Wiejskich z Nawojowej Góry, które swoim śpiewem dało zgromadzonym bardzo dużo radości.  Zastępca wójta wraz z sołtysem Więckowic wręczyli wszystkim Paniom kwiaty z okazji ich święta. Następnie przy akompaniamencie muzyki mieszkanki Więckowic wspólnie biesiadowały przy herbacie, kawie i słodkim poczęstunku. Spotkanie upłynęło w znakomitej atmosferze – mimo, że nie było tańców, ze względu na przypadający w tym czasie Okres Wielkiego Postu. Wśród zaproszonych Pań nie zabrakło też p. Beaty Baran reprezentującej miesięcznik „Znad Rudawy” oraz p. Marii Woszczyna – Lipka – Przewodniczącej Klubu Seniora w Więckowicach.

 

Tekst i zdjęcia Adam Wierzbicki