Spotkanie w Bolechowicach poświęcone tematowi zanieczyszczonego powietrza i jego negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka

IMG_4127

W dniu 3 marca 2017 r. w pomieszczeniach wiejskich Szkoły Podstawowej w Bolechowicach odbyło się spotkanie mieszkańców poświęcone tematowi zanieczyszczonego powietrza i jego negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka. Dyskutowano również jak można ograniczać i walczyć z tym zjawiskiem.

Podczas spotkania, w którym licznie udział wzięli nie tylko mieszkańcy Bolechowice, ale również całej gminy, można było wysłuchać ciekawych prezentacji oraz dowiedzieć się np. o możliwościach otrzymania wsparcia z Urzędu Gminy Zabierzów na wymianę paleniska na ekologiczne oraz o programie Jawor, w ramach którego można otrzymać preferencyjną pożyczkę na termomodernizację domu. Zebranie zostało zorganizowane z inicjatywy mieszkańców oraz radnej Doroty Kęsek, która również prowadziła spotkanie.

W pierwszej prezentacji Adam Szablewski- mieszkaniec Zabierzowa mówił o stanie jakości powietrza w gminie Zabierzów w oparciu o swoje badania i pomiary. W kolejnym wystąpieniu Magdalena Kozłowska z Krakowskiego Alarmu Smogowego (KAS) przedstawiła całościowo problem smogu – skąd się bierze, jak wpływa na nasz organizm i jak możemy z nim walczyć. Przedstawiła również aktywność KAS w walce o czyste powietrze dla całej małopolski. Anetta Kucharska – kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Gminy Zabierzów przedstawiła dotychczasowe działania Urzędu oraz poinformowała o bieżących programach, które są skierowane do mieszkańców. Również zastępca wójta Bartłomiej Stawarz przedstawił możliwości, z jakich można obecnie skorzystać by wymienić piec na proekologiczny lub docieplić budynek. W otwartej dyskusji sołtys Bolechowic Henryk Krawczyk opowiedział o dotychczasowych działaniach w ramach sołectwa np. dot. programu PONE (Program Ograniczenia Niskiej Emisji), oraz o efektach wymiany palenisk i interwencjach, jakie sami mieszkańcy inicjują aby zwrócić uwagę na jakość spalanego paliwa przez niektórych sąsiadów.

Na koniec uczestnicy mogli skonsultować się z ekodoradcą z gminy Zabierzów – Maciejem Biernackim, który również objaśniał i zachęcał do wypełniani ankiet dotyczących przystąpienia do programu PGN – wymiana pieca na gazowy, biomasę lub pompę ciepła.

Polecamy Państwu strony

Informacje UG Zabierzów dot. działań na rzecz czystego powietrza:

http://zabierzow.org.pl/gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/ochrona-powietrza/

Informacje o programie PGN i możliwościach dofinansowania wymiany pieca:

http://zabierzow.org.pl/gmina/ochrona-srodowiska-i-gospodarka-odpadami/pgn-wymien-piec-na-proekologiczny-z-dotacja/

Mapa pokazująca aktualny stan powietrza w gminie Zabierzów:

https://airly.eu/map/#latitude=50.11012&longitude=19.70053