Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zgodnie z art. 11¹  Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku ,poz.487) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim w terminie do dnia 31.01.2017 roku w Urzędzie Gminy Zabierzów.

Ponadto należy dokonać opłaty na rachunek gminy za korzystanie z w/w zezwoleń w roku 2017 w terminie do 31.01.2017 roku ( I rata), 31.05.2017 ( II rata), 30.09.2017 ( III rata).

W  załączeniu wzór oświadczenia.

Pliki do pobrania